Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nastavenie komunikácie a ovládanie mobilnej aplikácie PS Aktivita


1.E-agent: nastavenie pravidelného prenosu informácií z programu PREMIER system


V Správca - E-agent,Workflow - Elektronický agent si pridajte novú definíciu (F3).

Podľa obrázku nastavte druh definície "Zaslanie prehľadu", akciu "Aktivita firmy" a periódu podľa vlastného uváženia (denne, každú hodinu...). Ak máte viac vyťažený server, neodporúča sa perióda 5 alebo 10 minút. Automaticky sa vygeneruje unikátne ID. Toto ID treba potom zadať v mobilnej aplikácii PS aktivita. Ako nainštalovať aplikáciu PS aktivita je uvedené v ďalšom bode.

2. Inštalácia a nastavenie mobilnej aplikácie


V obchode aplikácií s príslušnou mobilnou platformou (App Store, Windows Phone Store, Google Play), si vo vašom mobilnom telefóne alebo tablete vyhľadajte podľa výrazu PS aktivita aplikáciu. Tú si nainštalujte (je zadarmo k stiahnutiu). V menu nastavenie si potom zadajte unikátne ID = toto musí byť rovnaké s nastavením v definícii E-agenta (viď obrázok vyššie - "Unikátne ID pre synchronizáciu"). 

3. Ovládanie aplikácie  • No labels