Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Priznanie k DPHTento modul vygeneruje formulár pre priznanie k DPH, ktorý je možné odovzdať daňovému úradu, a to i elektronickou cestou. Opäť je možné ho zostaviť za určité obdobie, ktoré sa automaticky ponúka podľa zvoleného typu platenia. Vo formulári sa len doplní, kto priznanie zostavil. Riadky v priznaní k DPH majú jednotlivé kódy DPH nastavené v "Správca - Predvoľby-Globálne - Všeobecné - Kódy DPH".

Súčasťou je tiež Súhrnný výkaz DPH.


  • No labels